SKLEP ON-LINE

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wprowadzenie na rynek innowacyjnej oprawy oświetleniowej do użytku drogowego

Beneficjent:
ESS Energy Saving Solutions S.A

Całkowity koszt projektu:
25 838 241,00 zł

Kwota dofinansowana:
14 701 990,00 zł

Unia Europejska

Opis:
Przedmiotem Projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci oprawy do oświetlenia infrastruktury drogowej. Planowane do wdrożenia wyniki prac badawczo – rozwojowych newralgicznie wpłyną na ulepszone cechy, parametry oraz funkcjonalności oprawy oświetleniowej do użytku drogowego, będącej rezultatem niniejszego Projektu.

Realizacja Projektu oznacza dla Spółki wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym jego skuteczne wdrożenie oraz powodzenie finansowe w fazie operacyjnej zagwarantowane jest dzięki akumulacji w Spółce unikatowej wiedzy i know-how członków zespołu projektowego zaangażowanych w oparciu o ich wieloletnie doświadczenie w kluczowych dla powodzenia Projektu obszarach, m.in. takich jak innowacje, elektronika czy inżynieria oświetlenia, a także dzięki dysponowaniu wynikami prac B+R.

Innowacyjny produkt Spółki oznaczać się będzie unikalnymi właściwościami jakościowymi i użytkowymi, a także konkurencyjną ceną i stanowi bezpośrednią odpowiedź na rosnące potrzeby i wymagania rynku odnośnie oświetleniowych opraw drogowych.

Cel Projektu:
Celem Projektu jest wdrożenie wyników pracy B+R do działalności Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnej oprawy do oświetlenia infrastruktury drogowej, charakteryzującej się unikalnymi parametrami technicznymi i funkcjonalnymi. Rozpoczęcie wytwarzania opraw będzie możliwe dzięki wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań technologiczno – konstrukcyjnych do których wyłącznymi prawami dysponuje Spółka i według planów Spółki pozwoli to wykorzystać potencjał rynku, a docelowo zdominować rynek krajowy oraz europejski. Do pozostałych korzyści jakie odniesie Spółka należy zaliczyć wzrost dochodów, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników z uwagi na intensywną współpracę z zewnętrznymi jednostkami naukowym, poprawę pozycji Spółki na rynku polskim i międzynarodowym.