SKLEP ON-LINE

Polityka prywatności

ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A.

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A. poprzez serwis internetowy.
 2. Administratorem danych jest ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Dobra 54/41, 00-312 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000406661, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1231267063, REGON 145901050.
 3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A. wprowadziło wewnętrzne zalecenia, które mają zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 w zakresie i celu niezbędnym do poprawnej realizacji usług świadczonych przez ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A. (np. ofertowania, sporządzania umów sprzedaży, wystawienia faktury) i nie będą naruszały praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 6. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A. czyli pracownicy albo osoby ściśle współpracujące ze spółką.
 7. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, w czasie niezbędnym do wykonania danej usługi.
 8. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez nich ESS ENERY SAVING SOLUTIONS S.A. nie będzie mogło zrealizować danej usługi.
 10. ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A. ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 11. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A. zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem.
 13. ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A. ma prawo do usunięcia danych osobowych, które może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 14. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A.: biuro@esssa.pl.